Stimate participant

Sunteți invitați să participați la un proiect de cercetare privind sistemele alimentare locale desfășurat în cadrul proiectului Cities2030. Cities2030 este un proiect finanțat de HORIZON2020 cu 41 de parteneri care împărtășesc o viziune similară în direcția îmbunătățirii sistemelor alimentare. Sondajul este dezvoltat de proiectul Cities2030 și coordonat de Universitatea Ca' Foscari din Veneția (mai multe informații la www.cities2030.eu).

Scop

Sondajul urmărește să identifice obstacolele și vulnerabilitățile sistemelor alimentare locale, urmând o abordare a sistemului alimentar la nivel de oraș-regiune. În cadrul acestei cercetări, intervievăm cetățenii din toate țările UE pentru a colecta opiniile și experiențele lor cu privire la sistemele alimentare locale. Datele colectate în urma sondajului vor fi utilizate de proiectul cities2030 pentru a dezvolta recomandări viitoare prin intermediul unei cercetări riguroase.

Participare

Sondajul este online și complet anonim. Participarea dumneavoastră la sondaj este voluntară și ar trebui să dureze aproximativ 10 minute. Puteți refuza să participați la sondaj sau puteți părăsi sondajul în orice moment (fără penalizare). Completarea fiecărei întrebări este obligatorie.