Hyvä osallistuja

Sinut kutsutaan osallistumaan Cities2030-hankkeen puitteissa toteutettavaan paikallisia elintarvikejärjestelmiä koskevaan tutkimushankkeeseen. Cities2030 on Horisontti 2020 rahoitteinen hanke. Siihen osallistuu 41 kumppania, joilla on samanlainen visio elintarvikejärjestelmien parantamisesta. Tämä tutkimus on osa Cities2030-hanketta, ja sitä koordinoi Venetsian Ca' Foscarin yliopisto (lisätietoja osoitteessa www.cities2030.eu).

Käyttötarkoitus

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa paikallisten elintarvikejärjestelmien toiminnan esteitä ja haavoittuvuuksia. Tutkimuksessa käytetään kaupunkialueiden elintarvikejärjestelmiin sovellettua lähestymistapaa. Tämän tutkimuksen osana tehdään kyselytutkimus kansalaisille eri EU-maissa kerätäksemme heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan paikallisista elintarvikejärjestelmistä. Kyselystä kerättyjä tietoja käytetään Cities2030-hankkeessa tulevien suositusten laatimiseen.

Osallistuminen

Kysely on verkossa ja täysin nimetön. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista, ja sen täyttämiseen kuluu noin 10 minuuttia. Voit kieltäytyä osallistumasta kyselyyn tai poistua kyselystä milloin tahansa (ilman seuraamuksia). Jokaisen kysymyksen täyttäminen on pakollista.