Spoštovani

vabimo vas k sodelovanju pri raziskovalnem projektu o lokalnih prehranskih sistemih, ki se izvaja v okviru projekta Cities2030. Projekt Cities2030 je projekt, ki ga financira program Obzorje 2020 in v katerem sodeluje 41 partnerjev, ki si delijo podobno vizijo za izboljšanje prehranskih sistemov. Raziskavo je razvil projekt Cities2030, koordinira pa jo Univerza Ca' Foscari v Benetkah (več informacij na www.cities2030.eu).

Namen

Namen raziskave je ugotoviti ovire in ranljivosti lokalnih prehranskih sistemov po pristopu prehranskega sistema mesta-regija. V okviru te raziskave anketiramo državljane v državah EU, da bi zbrali njihova mnenja in izkušnje z lokalnimi prehranskimi sistemi. Podatki, zbrani v raziskavi, bodo uporabljeni v okviru projekta Cities2030 za pripravo prihodnjih priporočil na podlagi natančne analize.

Sodelovanje

Anketa je spletna in popolnoma anonimna. Vaše sodelovanje v anketi je prostovoljno in vam bo vzelo približno 10 minut časa. Sodelovanje v raziskavi lahko kadar koli zavrnete ali jo zapustite. Izpolnitev vsakega vprašanja je obvezna.