Αγαπητέ συμμετέχοντα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τα τοπικά συστήματα τροφίμων που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος cities2030. Το cities2030 είναι ένα χρηματοδοτούμενο από το HORIZON2020 έργο με 41 εταίρους που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση των συστημάτων τροφίμων. Η έρευνα αναπτύσσεται από το έργο cities2030 και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Ca' Foscari της Βενετίας (περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.cities2030.eu).

Σκοπός

Η έρευνα αποσκοπεί στον εντοπισμό των εμποδίων και των τρωτών σημείων των τοπικών επισιτιστικών συστημάτων με βάση την προσέγγιση του επισιτιστικού συστήματος της πόλης και της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, διενεργούμε έρευνα σε πολίτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ για να συλλέξουμε τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τα τοπικά συστήματα τροφίμων. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από την έρευνα θα χρησιμοποιηθούν από το έργο cities2030 για την ανάπτυξη μελλοντικών συστάσεων μέσω αυστηρής έρευνας.

Συμμετοχή

Η έρευνα είναι διαδικτυακή και ανώνυμη. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και η συμπλήρωσή της θα διαρκέσει 10 λεπτά περίπου. Μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε ή να αποχωρήσετε ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.