Kjære deltaker

Du er invitert til å delta i et forskningsprosjekt om lokale matsystemer i prosjektet Cities2030. Cities2030 er et Horison2020-finansiert prosjekt med 41 partnere som deler en felles visjon om å forbedre matsystemene. Undersøkelsen er utviklet av Cities2030-prosjektet og koordineres av Ca' Foscari-universitetet i Venezia (mer informasjon på www.cities2030.eu).

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hindringer og sårbarheter i lokale matsystemer med utgangspunkt i en byregional tilnærming til matsystemer. Som en del av denne forskningen kartlegger vi innbyggernes synspunkter og erfaringer med lokale matsystemer i EU-land. Dataene fra undersøkelsen vil bli brukt av Cities2030-prosjektet til å utvikle fremtidige anbefalinger gjennom forskning.

Deltakelse

Undersøkelsen er nettbasert og helt anonyme. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og det tar ca. 10 minutter å besvare den. Du kan når som helst nekte å delta i undersøkelsen eller avslutte de. Det er et krav at du svarer på alle spørsmålene.