Kære deltager

Du er inviteret til at deltage i et forskningsprojekt om lokale fødevaresystemer under projektet cities2030. Cities2030 er et HORIZON2020-finansieret projekt med 41 partnere, der deler en lignende vision om at forbedre fødevaresystemer. Undersøgelsen er udviklet af cities2030-projektet og koordineret af Ca' Foscari-universitetet i Venedig (flere oplysninger på www.cities2030.eu).

Formålet med undersøgelsen

Undersøgelsen har til formål at identificere forhindringer og sårbarheder i lokale fødevaresystemer ud fra en by-regional tilgang til fødevaresystemer. Som en del af denne forskning undersøger vi borgere på tværs af EU-lande for at indsamle deres synspunkter og erfaringer med de lokale fødevaresystemer. De indsamlede data fra undersøgelsen vil blive brugt af cities2030-projektet til at udvikle fremtidige anbefalinger gennem grundig forskning.

Deltagelse

Undersøgelsen er online og fuldstændig anonym. Din deltagelse i undersøgelsen er frivillig og bør tage ca. 10 minutter at gennemføre. Du kan til enhver tid nægte at deltage i undersøgelsen eller forlade den (uden straf). Det er et krav, at du udfylder alle spørgsmål.