Cienījamais dalībniek

Mēs Jūs aicinām piedalīties pētniecības projektā par vietējām pārtikas sistēmām, kas tiek īstenots projekta CITIES2030 ietvaros. CITIES2030 ir programmas “Apvārsnis 2020” finansēts projekts ar 41 partneri, kuriem ir līdzīgs redzējums par pārtikas sistēmu uzlabošanu. Aptauja ir izstrādāta projekta CITIES2030 ietvaros, un to koordinē Venēcijas Ca’ Foscari universitāte (vairāk informācijas www.cities2030.eu).

Mērķis

Aptaujas mērķis ir identificēt vietējo pārtikas sistēmu šķēršļus un ievainojamības, izmantojot pilsētas un reģiona pārtikas sistēmas pieeju. Šī pētījuma ietvaros mēs aptaujājam iedzīvotājus visās ES valstīs, lai apkopotu viņu viedokļus un pieredzi saistībā ar vietējām pārtikas sistēmām. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti projektā CITIES2030, lai izstrādātu turpmākos ieteikumus, veicot rūpīgus pētījumus.

Dalība

Tiešsaistes aptauja ir pilnīgi anonīma. Jūsu dalība aptaujā ir brīvprātīga, un anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes. Jūs jebkurā laikā varat atteikties piedalīties aptaujā vai iziet no tās (bez soda sankcijām). Uz katru jautājumu ir obligāti jāatbild.