Poštovani sudionici

Pozvani ste da sudjelujete u istraživačkom projektu o lokalnim prehrambenim sustavima koji se provodi u okviru projekta cities2030. Projekt Cities2030 financiran je iz programa Obzor s 41 partnerom koji dijele sličnu viziju poboljšanja prehrambenih sustava. Istraživanje je razvio projekt Cities2030, a koordiniralo ga je Sveučilište Ca' Foscari u Veneciji (više informacija na www.cities2030.eu).

Svrha

Istraživanje ima za cilj identificirati prepreke i ranjivosti lokalnih prehrambenih sustava proučavajući prehrambeni sustav grada i regije. U okviru ovog istraživanja provodimo anketu među građanima diljem zemalja EU-a kako bismo prikupili njihova stajališta i iskustva s lokalnim prehrambenim sustavima. Podatke prikupljene iz ankete projekt Cities2030 koristit će za izradu budućih preporuka kroz detaljna istraživanja.

Sudjelovanje

Anketa je online i potpuno anonimna. Vaše sudjelovanje u anketi je dobrovoljno i trajat će oko 10 minuta. Možete odbiti anketu ili izaći iz ankete u bilo kojem trenutku. Potrebno je popuniti sva pitanja.